Algemene voorwaarden m.b.t. verkoop en leveringsvoorwaarden
 

Artikel 1 - Definities

Coloryourlife is gevestigd in Breda. Onder KVK nr : 57385343

Levering van newage producten en wierook. 

IBANNR:   NL92 RABO 01532.70.233 t.n.v. coloryourlife Breda

Alle artikelen worden verzonden of kunnen worden opgehaald na betaling via paypall, ideal of rechtstreeks overmaking op banknummer. 

 

Niets van de website m.b.t.  de inhoud en het beeldmateriaal mag gekopieerd of gebruikt worden voor eigen doeleinden met vooraf  aangevraagde toestemming hierop. 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten worden tussen Colroyourlife en consumenten, ongeacht de vorm van het toegepaste communicatiemiddel. Alle algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kvk onder bovenstaand kvknummer t.n.v. Coloryourlife. 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden

De verzendkosten/administratie kosten worden in rekening gebracht nadat men de order heeft geplaatst in de winkelwagen en over gaat tot betaling. .

De hoogte van deze bijdrage voor verzending is voor  Nederland is € 4,95 , voor Belgie € 9,95

De  retourzendingen zijn voor eigen rekening, tenzij anders wordt afgesproken (mondeling of schriftelijk).

Bestellingen boven de 100 euro worden gratis geleverd. 

 

Artikel 3 - Aanbod
Alle artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven. 

Na het plaatsen van een order, krijgt u onmiddellijk per email een bevestiging op uw bestelling. Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van Coloryourlife is bijgeschreven, zullen de artikelen, indien op voorraad,  binnen 1 tot 4 werkdagen via Post.nl /DHL worden verzonden.

Mocht het artikel onverwachts niet op voorraad zijn of niet geleverd kunnen worden, dan krijgt u hierover binnen een werkdag telefonisch of schriftelijk een bericht over.  


Artikel 4 - Zichttermijn 

Indien de bestelling onverhoopt toch niet aan uw wensen voldoet, kunt u de bestelling met een zichttijd van 14 werkdagen, op eigen kosten, retourneren. Het zichttermijn gaat in na de dag van ontvangst. De retour verzendkosten komen voor eigen rekening, indien anders afgesproken. Voorafgaande de reden van retour vermelden via een email aan Coloryourlife (color-your-life@hotmail.nl).  Zonder reden van retourzending komen de retour verzendkosten standaard voor eigen rekening. 

 

Na ontvangst van de retourzending, zal deze zo spoedig mogelijk worden terugbetaald door Coloryourlife. Uiterlijk binnen 5 werkdagen. 
Coloryourlife behoudt zich het recht om retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen indien er zich het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn gezonden. Voorts houdt Coloryourlife zich het recht retourzendingen te weigeren wanneer de artikelen niet per email zijn gemeld. 

 

Artikel 5 - Totstandkoming van de overeenkomst
Alle artikelen die geleverd worden door Coloryourlife, voldoen aan de in het aangeboden vermelde specificaties en worden in goede staat aangeleverd. Eventuele uitzonderingen hierop zoals kleurverschillen, het los laten van edelsteentjes (door b.v. tempatuurverschillen of normaal of hardhandig gebruik), sluitingen en sloten van sieraden, vallen niet onder de garantie. Ook gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de afnemer vallen niet onder de garantie. Er wordt ook  geen garantie gegeven op  diefstal of verlies van uw sieraden.

 

Artikel 6 - Prijs
Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke BTW (6%, 21%) en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden automatisch in de winkelwagen opgeteld en berekend in het totaalbedrag. De levering is aan particuliere. Zakelijke (bedrijven) leveringen kunnen een BTW bon opvragen en indien van toepassing een prijsopgave aan vragen voor grootverbruikafname. 

Alle prijzen zoals online weergegeven zijn onder voorbehoud van zet en tikfouten. Na  totstandkoming van een aankoop zullen er geen prijsverhogingen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of van een zet of tikfout correctie. 

 

Artikel 7 - Conformiteit

Coloryourlife levert haar artikelen aan particulieren en bedrijven binnen Nederland en Belgie en staat er voor in dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Indien het afleveradres van de afnemer in een ander land is dan Nederland,  is het de verantwoordelijkheid van de afnemer om te controleren of de geleverde goederen conform zijn aan de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften in zijn of haar land.

Coloryourlife zal er alles aan doen, u tevreden te stellen En de bestelde artikelen in een goede staat en zo spoedig mogelijk te leveren uiterlijk binnen 1 werkdag na ontvangst van betaling. Coloryourlife zal u op de hoogte brengen indien een artikel niet op voorraad is. Voor bedrijven gelden er andere afspraken, die vast worden gelegd via aanvraag per email. 

 

Artikel 8 - Garantie

Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen, beschadigde artikelen (door hardhandig gebruik) en geen vooraf aangemelde retourzendingen kunnen zonder meer niet worden gecrediteerd.

U dient binnen 14 werkdagen na ontvangst van aflevering de ongebruikte artikelen in de originele verpakking te retourneren aan:

 

Coloryourlife

Nelly Boudewijnstraat 49

4822 VV BREDA

 

CD's en gebruiksartikelen kunnen niet worden geruild of terug worden gezonden Indien uw bestelling beschadigd of incompleet is aangekomen dient u dit dezelfde dag, uiterlijk binnen 3 dagen via email aan Coloryourlife te melden. Zoek geraakte pakketten en of beschadigde pakketten (buiten de schuld om van Coloryourlife) worden niet vergoed, tenzij er nadrukkelijk een aanvraag wordt gedaan voor afgifte met waardetransport (aangetekend). Dit dient u apart te betalen op de rekening. En apart via email aan te vragen. De kosten hiervan zijn 8,60 euro ipv 4,95 euro(tot 10 kg)  en voor belgie 14,65 euro ipv 9,95 euro (tot 2kg). Ook pakketten die buiten de aangegeven tarieven vallen (Nederland tot 10 kg en Belgie tot 2 kg) worden apart berekend en via email gecorrespendeert. 

 

Artikel 9 - Retouren en bestellingen

Coloryourlife hanteert een zichttermijn van 14 dagen en vindt het belangrijk dat u tevreden bent over de bestelling en de service die wordt geboden. Coloryourlife zal hier alles aan doen om het kopen bij Coloryourlife zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. 

Voor het ruilen en retourneren worden de volgende regels gehanteerd:
- Het artikel dient in dezelfde staat te worden geretourneerd als waarin het wordt ontvangen. Zonder zichtbare gebruikssporen en breuken.

- Het artikel dient voor zover redelijkerwijs mogelijk in complete en onbeschadigde verpakking retour worden gezonden.
- Alle eventuele bijbehorende handleidingen, accessoires en andere zaken dienen aanwezig te zijn.
- De kosten voor het retourneren zijn voor de klant.

 

Artikel 11 - Adreswijziging en levering

De afnemer is verplicht Coloryourlife op de hoogte te stellen van een eventuele adreswijziging. Zolang Coloryourlife geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt de afnemer geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Coloryourlife bekende adres en blijft de afnemer aansprakelijk voor de door haar bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. De afnemer kan per post of email Coloryourlife op de hoogte stellen van een nieuw adres.  Coloryourlife is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen en transportstagnatie en andere buitensporige situaties die niet in de macht liggen van Coloryourlife.

 

Artikel 12 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen Colorourlife en de Afnemer waarop deze leverings- en betalingsvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13 - Privacy

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Coloryourlife acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

- wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

- wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

- wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;

- wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

- wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Coloryourlife is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-06-2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij gebruik van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

·           NAW gegevens

·           Vast of mobiel telefoonnummer

·           Factuuradres

·           Emailadres

·           Betalingsgegevens

·           KVK-nummer of Intracommunautair BTW-nummer (indien noodzakelijk)

·           Interessegebieden

·           Bestelgeschiedenis

Doeleinde van de persoonlijke gegevens

Coloryourlife. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor de hieronder

genoemde doeleinden.

·            ·            Om onze diensten te verlenen en te factureren

·            Om uw bestellingen en retouren via onze online diensten af te handelen en u te informeren over het verloop daarvan

·            Contact op nemen in geval van problemen met de bezorging van uw artikelen

·            Marketinginformatie zoals nieuwsbrieven versturen

·            Om uw identiteit te verifiëren, misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten te voorkomen